• انجام کلیه امور اجرایی و اداری همایش‌ها و تامین نیروهای اجرایی
  • تامین پوشش خبری گسترده
  • ارائه و هماهنگی مجری مراسم
  • اطلاع رسانی در شبکه‌های خبری و رادیوئی
  • تهیه هدایای تبلیغاتی جهت ارائه به مهمانان
  • تهیه تیزر و لیزرشو مربوط به همایش‌ها
  • تهیه عکس‌ها و فیلم‌های مراسم
  • تامین سالن برای برگزاری رویدادهای مختلف
  • طراحی و تهیه بنر و پوستر مربوط به همایش‌ها
  • کلیه امور هماهنگی با اساتید خارجی در امور سخنران، تدریس، حضور در سمینارها با عناوین مختلف
  • تهیه تندیس و لوح تقدیر