آبان ماه ۹۷

با توجه به اینکه خدمات مناسب و محصولات مناسب یکی از مسائل مهم و قابل توجه برای مصرف‌کنندگان می‌باشد.

معماری و طراحی مد، ایده های فردی، اجتماعی و هویت فرهنگی را با انعکاسی از نگرانی نسبت به مخاطبان و زمان خود بیان می کنند،

در دنیای امروز می‌توان به خلاقیت و نوآوری نگریست، با توجه به نیاز روزافزون بشر به هماهنگی و همزیستی با محیط پیرامون،