۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸

رقابت شدید و سرعت تغییرات در بازارها و روند پیش بینی نشده اقتصادی باعث شده تا نسبت به سالیان گذشته توجه به بازاریابی و فروش از اهمیت بالایی برخوردار باشد.